Uusi rakennuslaki tulee voimaan 1.1.2025 – alle 30m2 rakennukset ilman rakennuslupaa

Rakennuslakiin tulee uudistus 2025, joka mahdollistaa alle 30m2 rakennusten rakentamisen ilman lupaa

Paljon puhuttu ja kovasti huhuttu uusi rakennuslaki on aiheuttanut runsaasti kyselyitä, mikä on näkynyt myös Salvoksen asiakaspalvelun yhteydenotoissa. Erityistä kiinnostusta on herättänyt mahdollinen vapautus rakennusluvasta ja sen tarkemmat yksityiskohdat. 

1.1.2025 voimaan tuleva rakennuslaki on merkittävä muutos rakentamisen sääntelyssä. Tämä laki vapauttaa tietyt rakennukset rakennuslupaehdon piiristä, mikä on tervetullut helpotus, sillä rakennusluvan hakeminen on muuttunut yhä byrokraattisemmaksi, eivätkä lupien käsittelyajat ole viime aikoina ainakaan lyhentyneet. 

Olemme kuitenkin joutuneet jatkuvasti oikaisemaan useita väärinkäsityksiä lain sisällöstä, joten käyn läpi tärkeimmät tiedot lakimuutoksesta. 

Alla on ote rakentamislain 751/2023 42§, joka tiivistää mielestäni olennaisen: 

Rakennuslupaa vaaditaan: 

1. Asuinrakennuksille 
2. Rakennuslakiin tulee uudistus 2025, joka mahdollistaa alle 30m2 rakennusten rakentamisen ilman lupaa
3. Katoksille, joiden koko on vähintään 50 neliömetriä
4. Yleisörakennelmille, joita voi käyttää vähintään viisi henkilöä
5. Mastoille tai piipuille, jotka ovat vähintään 30 metriä korkeita. 
6. Valaistuille mainoslaitteille, joiden koko on vähintään 2 neliömetriä. 
7. Energiakaivoille. 
8. Alueille, joilla on erityisiä vaikutuksia ympäristöön. 

Käänteisesti tämä tarkoittaa, että esimerkiksi alle 30m² tai alle 120m³ piharakennus tai saunarakennus ei tarvitse rakennuslupaa 1.1.2025 alkaen

On kuitenkin kaksi avainasiaa, jotka on syytä pitää mielessä: 

  1. Rakennus ei saa olla asuinrakennus. 
  1. Rakentamiseen liittyviä määräyksiä on noudatettava kuten aiemminkin. 

Mikä on asuinrakennus? 

Asuinrakennus vaatii aina rakennusluvan, olipa kyseessä pysyvä asuminen tai vapaa-ajan asuminen. Olemme saaneet paljon kyselyitä, erityisesti siitä, miten asuinrakennus määritellään. Esimerkkinä ovat tapaukset, joissa asiakkaallamme on vapaa-ajantontilla ns. päämökki, mutta tontilla on vielä runsaasti rakennusoikeutta ja kaava mahdollistaa esimerkiksi vierasmajan tai muun talousrakennuksen. Asiakasta askarruttaa, mikä on vierasmajan ja vapaa-ajan asuinrakennuksen ero. Miten siis voi olla varma, että rakennus on piharakennus (tietyin ehdoin lupavapaa tulevaisuudessa) eikä asuinrakennus (luvanvarainen)? 

”Rakentamismääräysten mukaan, jos rakennuksessa on hella, luokitellaan rakennus asunnoksi, ja silloin tarvitaan lupa myös jatkossa”, toteaa hallitusneuvos Kirsi Martinkauppi ympäristöministeriöstä. Hella on yksinkertaisesti rajaava tekijä. Tiedämme, että rakennusvalvonta eri kunnissa ja kaupungeissa tulkitsee lakia hyvin kirjavasti. Tämä linjaus asunnon määritelmästä on kuitenkin julistettu niin korkealta taholta, että sitä tulee voida pitää yleispätevänä ohjeena. Kirsi Martinkauppi on nimittäin johtanut maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön kokonaisuudistuksessa rakentamisen osa-alueen valmistelua virkamiesideoinnista lähtien, vastannut pykälien kirjoittamisesta ja esitellyt rakentamislain hallituksen esityksen. Jos kuitenkin asia askarruttaa, voit aina tiedustella kunnan rakennusvalvonnan kantaa määritelmään. 

Seuraava kysymys saattaakin olla, miten hella määritellään? Onhan olemassa esimerkiksi sellaisia tulisijoja, joissa on keittotaso. Katsotaanko se hellaksi? Muun muassa RTY Rakennustarkastuspäivillä 16.3.2023 Martinkaupin pitämässä esitysosuudessa käytiin vilkasta keskustelua juuri tästä asiasta. Martinkaupin mukaan takka tai kiuas ei itsessään ole hella vaan tulisija

Määräyksiä on noudatettava 

Rakentamiseen liittyviä määräyksi on noudatettava aivan kuten aiemminkin. Kiinteistön rakennusoikeuden ylittäminen ei ole sallittua, ja myös muita kaavamääräyksiä, kuten etäisyyttä vesirajasta, on noudatettava. Lisäksi rakentamismääräykset, kuten paloturvallisuus ja jätevesivaatimukset velvoittavat rakentajaa, aivan kuten ennenkin. Mikäli kaavasta poiketaan tai suunnitellaan rakentamista kaavoittamattomalle rantarakentamispaikalle, on haettava poikkeamislupaa, vaikka rakentamislupaa ei tarvittaisikaan. 

Alle 30m2 piharakennus suunnitteilla, odottaakko lakimuutosta? 

Kannattaako lykätä rakentamishanketta lupavapautta odotellessa? Ei kannata. Ensinnäkin asiakasdatamme perusteella lain voimaantuleminen seurauksena on odotettavissa merkittävä kysynnän kasvu lupavapaiden rakennusten osalta. Kysynnän kasvulla voi olla vaikutuksia saatavuuteen sekä kustannuksiin. Lisäksi Salvoksen palveluun sisältyy, että haemme rakennusluvan puolestasi veloituksetta! Luit aivan oikein, se kuuluu meidän palvelukonseptiimme. Salvos toimittaa tänäkin vuonna lähes 600 rakennusta, ja me todella tiedämme, miten rakennuslupa haetaan vaivattomasti. Valtavirrasta poikkeava päätös on monesti se paras ratkaisu. Niin nytkin! 

Veli-Matti Kurkela
Toimitusjohtaja, Salvos Finland Oy

Haluatko keskustella edustajamme kanssa?

Edustajamme auttavat sinua mielellään mallin valinnassa ja hirsiunelman toteuttamisessa. Ota yhteyttä paikkakuntasi lähimpään edustajaan tai jätä meille yhteydenottopyyntö.