Tietosuoja- ja rekisteriseloste

SALVOS OY:N TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain 10 § mukainen rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Salvos Oy
Yhteystiedot: Salvos Finland Oy, Maustetie 10-14, FI-92930 Pyhäntä, Finland

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ JA/TAI YHTEYSHENKILÖ

Markus Pistemaa

markus.pistemaa at salvos.fi

3. REKISTERIN NIMI

Salvos Finland Oy:n, Salvos.fi-verkkosivuston sähköinen asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään asiakkaan suostumuksella Salvos Finland Oy:n asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenpitoon ja markkinointiin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin. Tietojen kerääminen ja käyttö tapahtuvat henkilötietolain 4 luvun 19 § mukaisesti.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Salvos Finland Oy:n toimesta asiakkaista, jotka liittyvät rekisteriin. Rekisteröitäviä tietoja ovat:

Nimi ja yhteystiedot
Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvä tieto
Asiakkaan ilmoittamat kiinnostuskohteet
Asiakkaan ilmoittamat markkinointisuostumukset / -kiellot
Käyntiajat www-sivustolla ja muut kävijäseurantatiedot

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja hankitaan:

Rekisteröidyltä itseltään sähköisen liittymislomakkeen, tekstiviestin tai täytetyn paperilomakkeen kautta.
Väestörekisterikeskukselta, Suomen Asiakastieto Oy:ltä tai muulta luotettavalta taholta.

7. SÄÄNNÖNMUKAIKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja voidaan luovuttaa samaan konserniin tai taloudellisiin yhteenliittymiin kuuluville yhtiöille tai Salvos Finland Oy:n jälleenmyyjille liittyen tuotteiden myyntiin tai toimittamiseen, tai siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain ja luottotietojen käsittelyä koskevien säännösten mukaisesti.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on täysin suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

9. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 § mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot mainittu kohdassa 2.)

10. MARKKINOINTILUVAN PERUMINEN

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa markkinointilupa ilmoittamalla siitä rekisterin pitäjälle.

11. EVÄSTEET

Käytämme sivustollamme evästeitä (cookies) sisällöntoimittamisessa, personoinnissa ja liikenteen analysoinnissa tarjotaksemme parhaan käyttäjäkokemuksen. Evästeet ovat internetselaimen käyttäjän laitteelle tallentamia selaustietoja. Sivuston käyttäjätiedot lähetään Googlelle. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.